Dé kennispartner van de digitale transformatie
Header - Trainingsaanbod

Agile – Lean

De termen Lean, Agile en Scrum worden vaak samen genoemd. Ze betekenen echter niet hetzelfde maar hebben wel degelijk overeenkomsten. In dit stuk gaan we in op Lean en Agile en wat hier de overeenkomsten, verschillen en voordelen van zijn. Voor meer informatie over Scrum klik hier. Maar eerst wat houden Lean en Agile in? 

Lean 

Lean is een (bedrijfs)filosofie en richt zich op het elimineren van verspillingen. Volgens deze (bedrijfs)filosofie dient iedere handeling die een medewerker doet waarde toe te voegen voor de klant. Om deze reden moet er constant worden gekeken naar de processen om te controleren of alle stappen waarde toevoegen voor de klant. Wanneer dit niet het geval is dan moet het proces worden aangepast zodat deze ‘verspilling’ uit het proces wordt gehaald. Op deze manier houd je op begeven moment alleen nog maar stappen over die waarde toevoegen voor de klant en heb je dus een perfect proces. Door het wegnemen van verspillingen kun je efficiënter werken, de kosten verlagen, de doorlooptijd verlagen en creëer je een hogere klanttevredenheid.  

 Voorbeelden van verspillingen zijn: 

– Wachten – Wanneer je moet wachten dan loopt het proces niet optimaal door; 

– Overbewerking – Door meer te doen dan de klant wilt voeg je geen extra waarde meer toe; 

– Voorraad – Door exact de benodigde spullen op voorraad te hebben heb je geen overbodige kosten aan voorraad en kan het proces altijd door blijven gaan; 

– Transport – Wanneer iedere keer precies op tijd spullen aankomen heb je minimale verspilling aan voorraad en wachtrijen; 

– Fouten – Fouten moeten hersteld worden en voegen geen waarde toe voor de klant; 

– Overproductie – Overproductie leidt tot overbodige voorraad en het kost extra grondstoffen etc.; 

– Beweging – Wanneer medewerkers overbodig moeten lopen kost dit tijd; 

– Talent – Door talent niet optimaal te benutten verlies je kennis en raken medewerkers gedemotiveerd.  

 

De basisprincipes van Lean 

Om Lean toe te kunnen passen op jouw bedrijf zijn er vijf punten waar je op moet letten: 

  1. Wie is de klant van het proces en wat voegt waarde voor de klant toe? 
  2. Wat is het proces en hoe verloopt dit?
  3. Hoe kun je zoveel mogelijk verspillingen uit het proces halen?
  4. Hoe kun je je proces zo inrichten dat je op klantvraag kunt produceren?
  5. Streef naar perfectie en blijf verbeteren!

Agile 

Agile is een manier van werken waarbij er meer wordt gericht op het wendbaar zijn. Dit is ook de letterlijke vertaling van Agile. Door wendbaar te zijn kun je als organisatie snel reageren op de veranderende markt en zo dus inspelen op de klantbehoefte. Wendbaarheid wordt gecreëerd door kortcyclische te werken. Op deze manier kun je regelmatig terugkijken op wat er tot nu toe is gebeurd en waar nodig aanpassingen uitvoeren. Enkele voordelen van de Agile manier van werken zijn: 

– Hogere klanttevredenheid – Door de klant bij het proces te betrekken kun je continu controleren of het product of de dienst tot nu toe voor de klant naar wens is; 

– Verminderen van risico’s – Doordat je werkt met korte sprints kun je een project of proces tijdig bijsturen wat resulteert minder gefaalde projecten en foute processen; 

– Hogere kwaliteit – Vanwege de kortcyclische karakter van Agile kun je regelmatig testen of alles naar behoren werkt en zo nodig bijsturen.  

Karakteristieken van Agile 

Volgens Gunther Verheyen is Agile te omschrijven aan de hand van vijf karakteristieken: 

– Iteratief en incrementeel proces – Werken met kleine stappen en gericht op kwaliteit; 

– Mensgericht – Agile draait om samenwerking; 

– Verandering – Door telkens te reflecteren kun je doorlopend leren en verbeteren; 

– Meten van successen – Resultaat staat centraal;

– Faciliterend – Zelforganisatie en dienend leiderschap zijn belangrijke punten. 

 

Verschillen 

Nu beide principes kort zijn besproken gaan we in op de verschillen. Het grootste verschil is dat Lean vooral wordt toegepast op een productie omgeving. Een productie omgeving is vaak een samenloop van verschillende processen. Volgens het Lean principe wordt er door de medewerkers continu gekeken of er verspillingen zijn. Agile daarentegen richt zich vooral op de manier van werken binnen een team. Agile wilt wendbaar zijn door management lagen te schrappen en teams meer autonomie te geven. Daarnaast werken teams ook kortcyclisch. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product. Door kortcyclisch te werken kan er regelmatig worden gekeken of ze tot nu toe op de juiste weg zitten en of er wellicht aanpassingen nodig zijn. In dit proces kan ook de klant worden betrokken waardoor er continu gekeken kan worden of het product voor de klant naar wens is.  

Wie zijn MvR Academy en Lean People

MvR Academy is een bedrijf dat is ontstaan vanuit MvR & Partners, wat al jaren een betrouwbare ondersteunende partner is van de publieke sector. De passie voor digitalisering en technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat MvR een Academy heeft opgericht om individuen en organisaties kennis op dit vlak mee te geven.

Leanpeople krijgt energie van uitdagingen en vraagstukken en kijkt met een frisse blik naar de situatie. Zij hebben geen standaard werkwijze, maar kijken samen hoe ze de meeste waarde kunnen creëren. Daarbij mixen ze verschillende elementen uit bijvoorbeeld lean en agile met gezond verstand. Ze visualiseren alles wat ze doen, omdat dat meer resultaat oplevert en uiteraard omdat mensen er blij van worden. Daarnaast vinden ze het gewoon heel tof om te doen. Zij brengen anderen in beweging en het is hun missie om organisaties te leren hoe ze zo snel mogelijk zelf aan de slag met Lean kunnen.

In de spotlights
Geen logge processen meer? Neem nu contact met me op of bekijk het Agile aanbod.
Bekijk de Agile trainingen

Zij gingen je voor