Dé kennispartner van de digitale transformatie

Omgevingswet

Door de huidige wetgeving is het voor mensen die bijvoorbeeld een huis willen laten bouwen een doolhof van wetten waar rekening mee houden dient te worden. Deze wetten hebben allemaal impact op de omgeving waar men een huis wil laten bouwen. Denk hierbij aan de volgende terreinen: water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. In totaal gaat het over tientallen wetten en honderden regels die vervolgens onder toezicht staan van gemeenten, waterschappen, provincies of landelijk bestuur. Omdat dit zeer onoverzichtelijk is en voor veel vertraging en problemen zorgt komt er een nieuwe wet genaamd de Omgevingswet.

Het implementeren van de Omgevingswet gaat nog niet van een leien dakje de wet is aangenomen in 2016 en zou zijn ingetreden in 2019. De invoering is echter twee keer uitgesteld en nu zal de wet per 1 januari 2022 intreden.

Wat is de Omgevingswet?

De gedachte achter de Omgevingswet is dat er beter maatwerk plaats kan vinden. Dit zit zo; momenteel worden veel lokale besluiten genomen door het Rijk. Dit heeft effect op bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning voor een woning. Omdat er vanuit het Rijk bepaalde besluiten zijn genomen zitten er verschillende regels aan de bouw van een woning op een bepaalde plek. Wanneer jij op een andere plek een woning wilt laten bouwen dan heb je weer andere regels. Doordat dit vanuit het Rijk gebeurt gaat het al snel over grote plekken waar bepaalde regels gelden. Met de Omgevingswet wordt dit niet meer door het Rijk bepaald maar door de gemeente in samenspraak met bijvoorbeeld de GGD en de brandweer. Omdat de gemeente veel gerichter onderzoek kan doen is er dus meer ruimte voor maatwerk.

Daarnaast is de gedachte van de Omgevingswet dat mensen niet meer zelf uit hoeven te zoeken of ze vergunningen nodig hebben en zo ja, welke vergunningen allemaal nodig zijn voor hun project. De uitvraag van een vergunning verloopt eerst via een vergunningcheck. Wanneer de conclusie is dat een vergunning nodig is, dan worden de eerder opgegeven data gebruikt voor de aanvraag. In plaats van dat men dit via de gemeente, waterschappen, provincies of landelijk parket los aan dienen te vragen verloopt dat met de Omgevingswet via één loket. Op deze manier wordt het voor de burger veel makkelijker gemaakt om bouwaanvragen en andere Omgevingswet gerelateerde vergunningen aan te vragen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het digitaal stelsel omgevingswet is het achterliggende systeem waarin elke gemeente, waterschap of provincie haar regelgeving in kan verwerken. Vanuit de overheid zijn de landelijke regels van te voren al ingericht, dit wordt ook wel de bruidschat omgevingswet genoemd. Door de regelgeving en de onderliggende juridische teksten te analyseren kunnen deze worden vertaald in meetbare randvoorwaarden. Bijvoorbeeld tot welke dikte een boom zonder vergunning omgekapt mag worden. Deze randvoorwaarden kan je vatten in een toepasbare regels. Deze toepasbare regels kan je vervolgens als vraag verwerken in het DSO om zo tot een conclusie te komen bij een vergunningcheck of de aanvraag van een vergunning. Het maken van toepasbare regels is een kunst op zich waar mensen een full time baan aan hebben. Wil je dus aan de slag met de omgevingswet, dan is het een absolute must om dit goed onder de knie te hebben.

Wie zijn MvR Academy en MvR & Partners?

MvR Academy is een bedrijf dat is ontstaan vanuit MvR & Partners, wat al jaren een betrouwbare ondersteunende partner is van de publieke sector. De passie voor digitalisering en technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat MvR een Academy heeft opgericht om individuen en organisaties kennis op dit vlak mee te geven.
MvR & Partners heeft op het gebied van de omgevingswet een aantal consultants welke overheden helpen de omgevingswet te implementeren. Zij hebben inmiddels verschillende overheidsorganisaties geholpen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zoals Omgevingsdienst Twente, Provincie Limburg, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Winterswijk, gemeente Veldhoven, Servicecentrum MER, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de spotlights
Aan de slag met de omgevingswet? Bekijk onze training Toepasbare Regels Ontwikkelen of neem contact op met Koen!
Bekijk de training

Zij gingen je voor