Dé kennispartner van de digitale transformatie
Header - Trainingsaanbod

Scrum

Het gebruik van Scrum neemt de laatste jaren enorm toe. Dit komt mede doordat het geschikt is voor grote maar ook kleinere organisaties. Scrum is in essentie, net als Lean, een raamwerk voor Agile. Scrum draait om samenwerking en transparantie en werkt volgens zogeheten sprints. Een sprint kan één tot vier we(e)k(en) duren en binnen deze sprints worden taken afgewerkt.  

Rollen bij Scrum

Binnen het Scrum raamwerk zijn er drie rollen, te weten: 

– Het Ontwikkelteam – Dit team is zelforganiserend en multidisciplinair. Dit wil zeggen dat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het eindproduct. Daarnaast zijn ze samen in staat om minimaal 80% van het eindproduct te producen.  

 – De Product Owner – Deze persoon is als het feite een opdrachtgever maar dan nauw betrokken bij het proces. Daarnaast bepaalt deze persoon de prioriteiten en heeft het mandaat om belangrijke keuzes te maken binnen het proces. De Product Owner is ook de persoon die de contacten met de stakeholders onderhoudt. De wensen van de stakeholders worden door de Product Owner vertaald naar items op de backlog. De stakeholders zijn de personen of partijen die interesse hebben in het op te leveren product of de dienst. 

 – De Scrum Master – De Scrum Master is de coach en zorgt ervoor dat het Ontwikkelteam en de Product Owner optimaal kunnen werken. Daarnaast zorgt de Scrum Master ook voor de benodigde reflectie, het overzicht, en bewaakt hij/zij het proces.  

 

Benodigdheden voor Scrum 

Binnen Scrum werk je met zogeheten lijsten, dit zijn hulpmiddelen om volgens de Scrum methodiek te kunnen werken. Daarnaast maken ze op deze manier het proces overzichtelijk en voor iedereen inzichtelijk. De vier lijsten zijn: 

– Product Backlog – Hierin staan alle eisen en kenmerken van het eindproduct welke zijn vertaald naar tussenproducten; 

– Sprint Backlog – Hierin staan welke tussenproducten in een sprint worden opgeleverd. Dit zijn doorgaans de tussenproducten die het meeste waarde toevoegen voor de klant op dit moment; 

– Acceptatiecriteria – Deze worden voor de start van een sprint opgesteld en hierin staat aan welke eisen tussenproducten moeten voldoen. Op deze manier kan er op het einde van een sprint worden gecontroleerd of de tussenproducten deze sprint voldoende zijn; 

– Scrumbord – Dit is een bord of website waarop staat welke taken nog moeten worden gedaan, nu worden uitgevoerd of al voltooid zijn. 

 

Structuur binnen Scrum 

Scrum kent vier bijeenkomsten, deze worden in vaste volgorde gehouden. De vier bijeenkomsten zijn: 

– Sprint planning – Tijdens de sprint planning wordt de planning gemaakt voor deze sprint. Dat wil zeggen dat het doel van de sprint wordt bepaald en dat er wordt vastgesteld welke tussenproducten er opgeleverd dienen te worden; 

– Stand-up – Tijdens de stand-up worden dagelijks in maximaal 15 minuten de voortgang en de knelpunten van de huidige sprint besproken; 

– Review – De review dient als oplever-/testmoment van de tussenproducten. Stakeholders kunnen hierbij aansluiten om de tussenproducten te beoordelen; 

– Retrospective – Tijdens de retrospective wordt teruggekeken op de sprint die is gedaan. Door terug te kijken kunnen eventuele knelpunten voor de volgende sprint worden getackeld. Na de retrospective begint er weer een nieuwe sprint planning en begint het proces weer van voor af aan.  

 

Wie zijn MvR Academy en Lean People

MvR Academy is een bedrijf dat is ontstaan vanuit MvR & Partners, wat al jaren een betrouwbare ondersteunende partner is van de publieke sector. De passie voor digitalisering en technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat MvR een Academy heeft opgericht om individuen en organisaties kennis op dit vlak mee te geven.

Leanpeople krijgt energie van uitdagingen en vraagstukken en kijkt met een frisse blik naar de situatie. Zij hebben geen standaard werkwijze, maar kijken samen hoe ze de meeste waarde kunnen creëren. Daarbij mixen ze verschillende elementen uit bijvoorbeeld lean en agile met gezond verstand. Ze visualiseren alles wat ze doen, omdat dat meer resultaat oplevert en uiteraard omdat mensen er blij van worden. Daarnaast vinden ze het gewoon heel tof om te doen. Zij brengen anderen in beweging en het is hun missie om organisaties te leren hoe ze zo snel mogelijk zelf aan de slag met Lean kunnen.

In de spotlights
Geen logge processen meer? Bekijk de Scrum training of neem contact met me op!
Bekijk de training

Zij gingen je voor